Beroepingswerk (9)

14 juli 2017

Afgelopen woensdag, 12 juli 2017, vergaderde de wijkkerkenraad over het doorstarten van het beroepingswerk. Vanuit Hand. 1: 12-26, waar veel gebed en de leiding van de Heilige Geest beschreven staat rondom het invullen van een lege plaats binnen de groep van discipelen, gingen we eerst centraal en later opnieuw in kleine groepjes in gebed.

 

De lange lijst (groslijst) van ingediende namen werd in die groepjes besproken, waarna de voorstellen die daaruit voortkwamen centraal werden doorgenomen en onderbouwd. Hieruit vloeide een verkorte lijst (shortlist) van 6 potentiele predikanten voort. De predikanten op die shortlist worden de komende periode via een bepaald verdeelschema door alle ambtsdragers gehoord en beoordeeld, waarna centrale terugkoppeling plaatsvindt.

 

De beroepingscommissie hoopt vervolgens in de vergadering in september met een gericht voorstel te komen. We vragen nadrukkelijk de voorbede van u als gemeente in de voorliggende periode voor een open geest en oor en beoordelingsvermogen van alle ambtsdragers.

 

Meer informatie over beroepingswerk

Zoeken