Beroepingswerk (7)

20 mei 2017

Afgelopen woensdag (17 mei 2017) heeft er een wijkkerkenraadsvergadering (wijk west) plaats gevonden waarin de goedkeuring van de kerkenraad is gevraagd over het besluit om een beroep uit te gaan brengen. Vervolgens heeft ook een gezamenlijke vergadering met de Algemene Kerkenraad plaatsgevonden waarin ditzelfde voorstel is voorgelegd.

 

De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn blij u te laten weten dat het voorstel tot beroep unaniem is aangenomen en daarmee het voornemens is een beroep uit te gaan brengen aan Ds. A. Schroten uit Leerdam. Zoals gebruikelijk is wordt u – als gemeente – als eerste geïnformeerd over dit voornemen en heeft u de gelegenheid om te reageren alvorens het officiële beroep naar ds. Schroten kan uitgaan. Mocht u bezwaren hebben tegen de gevolgde procedure dan kunt u deze uiterlijk tot maandag 29 mei 2017, schriftelijk of via E-mail sturen aan de scriba van de wijkkerkenraad, Dhr. Ben Zegveld.

 

De beroepingscommissie en de kerkenraad hebben in de afgelopen maanden vaak vragen gehad van gemeenteleden en zijn daarom ook blij en dankbaar dat ze nu in een traject komen waarin de stappen meer concreet zichtbaar zijn en waarin we u meer openheid van zaken kunnen geven. Maar bovenal zijn we onze Heere God dankbaar dat we in afhankelijkheid van Hem dit traject hebben mogen doorlopen en uiteindelijk tot deze keuze zijn gekomen, we hopen en bidden dan ook dat Hij deze keuze en het verdere vervolg wilt zegenen.

 

Bidt u met ons mee en wilt u Ds. Schroten, zijn gezin, en het beroepingswerk weer in uw voorbede gedenken?

 

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad en beroepingscommissie

Peter, de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter

 

Meer informatie over beroepingswerk

Zoeken