Beroepingswerk (6)

15 april 2017

Zoals eerder gemeld heeft er een ingelaste kerkenraadsvergadering plaatsgevonden, waar de beroepingscommissie toestemming heeft gekregen om de gekozen predikant te benaderen voor een gesprek. Inmiddels heeft dat gesprek plaatsgevonden.

 

Helaas moet de beroepingscommissie meedelen dat de predikant aangegeven heeft, na wikken en wegen en gebed om leiding, op dit moment niet open staat om verder een beroepingstraject in te gaan.

 

Menselijkerwijs gesproken is dit voor de ons, als gemeente, kerkenraad en beroepingscommissie natuurlijk een teleurstelling. We beseffen des te meer dat we geleid (moeten) worden in dit traject en dat het daarbij niet altijd loopt zoals we zelf in eerste instantie hopen.

 

Op de kerkenraadsvergadering van aanstaande woensdag hopen we weer verdere stappen te zetten. Wilt u het beroepingswerk weer in uw voorbede gedenken?

 

Hartelijke groeten namens de kerkenraad en beroepingscommissie

Peter, de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter

 

Meer informatie over beroepingswerk

Zoeken