Beroepingswerk (4)

28 januari 2017

Afgelopen dinsdag, 24 januari 2017 heeft de beroepingscommissie een ingelaste vergadering gehad met de kerkenraad en is er, uit alle namen die waren ingediend (66 unieke namen in totaal!), een voorlopige selectie gemaakt van een aantal namen. Met deze zogenaamde groslijst kunnen ze nu verder aan het werk en de genoemde predikanten mogen ze verder gaan onderzoeken.
In de komende weken zal de beroepingscommissie, samen met onze kerkelijk werker en kerkenraad, de predikanten van de lijst gaan beluisteren, analyseren en verslagen daarvan maken voor de beroepingscommissie. Die maken daarvan een totaalverslag en de bespreking hiervan staat voorlopig gepland op D.V. 30 maart, wederom met de hele kerkenraad.

 

Wilt u hen en hun werk weer in uw voorbede gedenken?

 

De beroepingscommissie

Peter de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter.

Meer informatie over beroepingswerk

Zoeken