Beroepingswerk (3)

14 januari 2017

Graag wil de beroepingscommissie u en jou, als gemeenteleden, heel hartelijk bedanken voor de ingediende namen. Daar naast dank voor de bemoedigende woorden, de motivaties, uw en jouw gebed en de inzet die u getoond hebben.

 

De beroepingscommissie is heel blij met deze inbreng en zullen u via deze weg, nieuwsbrief en kerkbode op de hoogte houden van de voortgang van ons voorbereidende werk. De eerstvolgende ingelaste kerkenraadsvergadering zal op D.V. 24 januari 2017 gehouden worden. Dan hoopt de wijkkerkenraad onder andere de lijst met ingediende namen te bespreken.

 

Neemt u dit weer mee in uw voorbede?

 

Hartelijk dank namens de beroepingscommissie!

Peter de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter.

Zoeken