Beroepingswerk (1)

19 december 2016

Binnenkort is er een vacature van predikant voor wijk West. Ds. J.C. van Trigt en zijn gezin gaan naar gemeente Ameide/Tienhoven verhuizen. Wij willen u, als gemeentelid, oproepen om namen in te dienen van te beroepen predikanten, waarvan u vindt dat deze in onze wijkgemeente past.

 

Wij willen u vragen deze namen schriftelijk en gemotiveerd in te dienen, op de volgende wijze:

  1. via email: beroepingswerk@hervormdpapendrecht.nl,
  2. via post: Jeroen Koutstaal, Heulenslag 67, 2971VH, Bleskensgraaf, o.v.v. Beroepingscommissie,
  3. afgeven aan een van de ambtsdrager.

De sluitingsdatum hiervoor is 12 januari 2017. De profielschets en een uitgebreide toelichting kunt u hier downloaden.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich uiteraard wenden tot een van de leden van de beroepingscommissie of een kerkenraadslid.

 

De beroepingscommissie bestaat uit: Peter de Kluijver, Jeroen Koutstaal, Henk van Wijngaarden en Ad Bouter.

Zoeken