Beeld en geluid Sionskerk

17 oktober 2018

Enige tijd geleden bent u/jij geïnformeerd over de aanschaf van apparatuur voor beeld en geluid in de Ark en in de Sionskerk. Het doel hiervan is om door het gebruik van beamer en geluid de gemeente nog meer te kunnen betrekken bij de eredienst.

 

Om het benodigde geld voor de aanschaf hiervan bij elkaar te brengen is op verzoek van de kerkenraad een commissie/werkgroep opgesteld, te weten Werkgroep “Financiën Beeld en geluid”. Deze werkgroep zal samen met leden van de SOL (Sound of Life) en andere gemeenteleden een aantal acties voorbereiden om geld bijeen te brengen om de uitgaven te bekostigen.

 

De flyer kunt u hier downloaden.

Zoeken