Actie Kerkbalans

Geachte gemeenteleden,

 

Vanaf 13 janurai 2020 start de actie Kerkbalans: “Geef voor je Kerk”. Er zijn weer veel vrijwilligers bereid gevonden om langs de deur te gaan om de enveloppen met de invulformulieren en brochure uit te delen en op te halen.

 

We vragen u de brochure aandachtig te lezen, dit jaar informeren we u over de financiële situatie van onze gemeente en omdat we de afgelopen jaren veel vragen hebben gehad over een richtlijn hoeveel te geven, noemen we deze ook in de brochure.

 

Vul het formulier met uw hart in en kunt u ervoor zorgen dat de vrijwilligers uw antwoord weer mee kunnen nemen als ze nogmaals bij u op de stoep staan?

 

Neemt u ook de actie en de vrijwilligers mee in uw persoonlijke gebed en weet dat we allemaal een bijdrage mogen leveren aan de gemeente van onze Heere Jezus Christus.

 

Omdat er wat verwarring is over de data, hierbij nog een keer de juiste: D.V. dinsdagavond 14 januari om 19:00 in de Ark is de startavond en de inleveravond is D.V. donderdag 23 januari vanaf 19:00 uur in de Ark.

 

Met hartelijke groet verbonden,
College van Kerkrentmeesters.