16 oktober 2021

Over SchuldHulpMaatje
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte
zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit Christelijke
naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te
bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en
financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende
schuldenproblematiek terug te dringen.

 

Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer
tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over een
derde van de gemeenten in Nederland. Via de websites worden nog eens
tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een
welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

 

SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en
werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid,
maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse
fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl waar
SchuldHulpMaatje actief is.

 

Coördinator
In Papendrecht zoeken we een nieuwe coördinator. Als coördinator ben je de
schakel tussen hulpvragers en de maatjes. Je zorgt voor de intake met een
hulpvrager en koppelt dan het meest geschikte maatje. Daarna hou je de vinger
aan de pols. Periodiek overleg je met maatjes en andere coördinatoren van SHM
Drechtsteden. Verder probeer je de lijntjes met andere instanties in de gemeente
kort te houden zodat samenwerken wordt bevorderd. SchuldHulpMaatje
Nederland heeft een goed opleidingstraject en je kunt altijd terugvallen op
collega coördinatoren. Je staat er daarom nooit alleen voor.

 

Meer weten?
Wil je meer weten of denk je dat de rol van coördinator iets voor jou is?
Corrie Middelkoop, namens Papendrecht bestuurslid van SHM Drechtsteden,
helpt je graag verder. Tel. 06-14640664 Mail. Middelkoop.ke@gmail.com

Zoeken