SIHVPa zoekt versterking

22 januari 2019
Wie komt ons versterken?

Binnen de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht zijn enkele vacatures ontstaan waarvoor we nieuwe mensen zoeken. We hebben behoefte aan een coördinator en een algemeen adjunct. Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om te helpen bij het organiseren van activiteiten voor onze statushouders en (taal)maatjes.

 

De SIHVPa biedt een helpende hand aan vluchtelingen (statushouders) in Papendrecht. De stichting doet dat door het geven van taalondersteuning, waarbij vaak een vriendschappelijk contact met de vluchtelingen ontstaat. Taalmaatjes helpen de statushouders bij het spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Op dit moment zijn 50 taalmaatjes gekoppeld aan vluchtelingen.
We willen graag verbindingen smeden tussen vrijwilligers en statushouders. Hiervoor worden momenten van ontmoeting georganiseerd. Zo zijn er Meet & Eat’s waarbij statushouders, hun maatjes en leden van de organiserende kerk samen de maaltijd gebruiken en de jaarlijkse picknick in het Vondelpark. De SIHVPa valt onder het Overlegorgaan Kerken Papendrecht. Ons bestuur bestaat dan ook uit vertegenwoordigers van verschillende kerken.

 

Coordinator

Door het vertrek van een van onze coördinatoren is een plek opengevallen die we graag snel willen opvullen. Een coördinator koppelt taalmaatjes aan statushouders en onderhoudt de contacten met beide groepen. Je bezoekt samen met de andere coördinator de statushouders, bijvoorbeeld wanneer er een baby is geboren, en bent het aanspreekpunt voor de taalmaatjes. Wie meer wil weten over deze functie, kan contact opnemen met coördinator Gretha Andeweg, tel. 06-57526960 of e-mail: coordinator@sihvpa.nl.

 

Algemeen adjunct

Binnen het bestuur valt binnenkort een plek open die we willen invullen met een algemeen adjunct/penningmeester. We zoeken een enthousiaste man of vrouw die het leuk vindt om zich als bestuurslid in te zetten voor het werk van de SIHVPa. Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar. Vicevoorzitter Peter Schillemans kan meer vertellen over deze functie: tel. 06-17657903 of e-mail: voorzitter2@sihvpa.nl.

 

Hulp bij activiteiten

Tot slot kunnen we hulp gebruiken bij het organiseren van activiteiten voor onze statushouders en taalmaatjes. Op dit moment zijn dat de Meet & Eat’s, de jaarlijkse picknick, de ontmoetingsavonden voor taalmaatjes en het nieuwe evenement Zing Nederlands Met Me. Belangstelling? Stuur een mail naar info@sihvpa.nl Dan nemen we contact op.
Kijk voor algemene informatie over de SIHVPa op onze website: www.sihvpa.nl.

Zoeken