Twee gedecoreerden in onze gemeente

26 april 2016

Op dinsdag 26 april 2016 hebben dhr. A. Scheepbouwer en mevr. J. Teeuw-Boele feestelijk een Koninklijke Onderscheiding ontvangen van burgemeester De Bruin! Beide ontvingen de benoeming tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.J. (Ad) Scheepbouwer bezocht als ouderling van de kerkenraad Hervormde Gemeente Papendrecht – wijk West – wekelijks gemeenteleden. Hij had zitting in verschillende overlegorganen, zoals de commissie kerk en school in de gemeente en bezocht oudere gemeenteleden. Ook zette hij zich meerdere malen tijdens vakantieweken in voor mensen met een lichamelijke handicap of beperking. Sinds 2010 is hij actief als bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Belangeloos zet hij zich in om het NPV onder de aandacht te brengen. Daarnaast was de heer Scheepbouwer ruim 29 jaar in dienst bij de brandweer Papendrecht.

 

Mevrouw J. (Janneke) Teeuw-Boele verricht sinds 1981 vele activiteiten voor de Hervormde Kerk. Ze gaf leiding aan het jeugdwerk in Groenekan, deed bezoekwerk voor Hervormd Moordrecht en heeft van 1999 tot 2005 het praesidiaat van de Vrouwenvereniging in de gemeente Veenendaal overgenomen. In 2005 ging zij leiding geven aan een werkgroep die gemeenteleden met lichamelijk beperkingen bij elkaar brengt om elkaar te steunen, te motiveren en te bemoedigen. Daarnaast is zij betrokken bij ontmoetingen voor gemeenteleden en anderen die buiten het arbeidsproces staan (sinds 2015 is een werkgroep actief onder de naam Lotgenotencontactgroep). Sinds 2006 geeft mw. Teeuw-Boele leiding aan vrouwenvereniging ‘Leid mij in Uw waarheid’.

 

Bron: www.papendrecht.nl

Zoeken