Wijkzendingscommissie West

Wij, als gemeente, ondersteunen zendingswerkers.

Hans. Namens de GZB en JMEO is hij als buitengewoon zendingsarbeider, vanuit onze gemeente werkzaam in Zuid Oost-Azie. Hij begeleidt daar een solarcooker-project; het gebruik van zonne-energie bij het koken. Er wordt nu gewerkt vanuit een fabriekje waar de solarcookers worden gemaakt. Daarbij probeert hij contacten te leggen en te onderhouden met de bevolking en hen te vertellen over het evangelie. Meer infomatie is te vinden op www.gzb.nl en www.jmeo.nl.

 

Mambu en Anneke Quoi. Zij wonen en werken in Liberia. Ook zij hebben onze steun hard nodig. Met alle middelen die hen ter beschikking staan proberen zij de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren, met als speerpunt het opzetten van water en sanitair-projecten. Daarnaast organiseren zij diverse druk bezochte (kinder)evangelisatie-projecten. Meer informatie is te vinden op www.manneka.org.

 

Patrick en Brenda Rietveld. Namens de GZB en Wycliffe is Patrick vanuit Nederland, betrokken bij bijbel-vertaalwerk in Tanzania. Het doel is zoveel mogelijk mensen een bijbel te geven in hun eigen taal. Door het intensieve vertaalwerk kunnen steeds meer mensen met het evangelie van onze Here Jezus Christus in contact komen. Meer informatie is te vinden op www.gzb.nl en www.wycliffe.nl.

Via de wekelijkse nieuwsbrief houden zij ons als gemeente op de hoogte van hun werk en omstandigheden. Deze zendingswerkers hebben ook een thuisfrontcommissie. D.m.v. het programma “deelgenoten”van de GZB steunen wij Machiel en Erika Kommers. Uitgezonden naar Mexico, werken zij daar in de regionale kerk en in de verslavingszorg. Meer informatie is te vinden op www.gzb.nl.

 

Hoe kunt u/jij meewerken in de zending?

Medeleven op welke manier dan ook is belangrijk. Uw/jouw gebed is onmisbaar in dit werk. De zendingswerkers waarderen het zeer dat u om hun heen staat. Zij ervaren het gebed van u als bijzondere steun in hun werk en leven.
Natuurlijk d.m.v. uw/jouw bijdrage in de zendingsbusjes en de zendingscollecten.

Maar ook door het inzamelen van:

  • Gebruikte postzegels. Niet alleen buitenlandse, maar ook Nederlandse zijn welkom. Spaar mee. Als we dat allemaal doen, levert het best wat op. Knip de postzegels ruim uit en doe ze in de verzameldoos in de hal van de Sionskerk.
  • Lege inktpatronen. Voor u/jou waardeloos, maar wel geschikt voor hergebruik. Alle typen zijn welkom, ook de inktcassettes van laserprinters. Is de doos in de hal vol of wilt u/jij een aantal grote exemplaren kwijt? Laat het ons even weten.
  • Mobiele telefoons. Heeft u/jij nog een oude liggen? Lever hem bij ons in. Defect geen bezwaar. Oplader zo mogelijk erbij. En wij gaan kijken wat het nog oplevert.

Een eenmalige of periodieke gift is ook mogelijk, dat kan via bankrekeningnummer:
NL58 RABO 0373 7101 35 ten name van: Diaconie Hervormde Gemeente Papendrecht, inz. Zendingscommissie.
Vergeet u niet te melden voor wie uw bijdrage bestemd is.

Wilt u/jij meer weten over zendingswerk, of heeft u interesse in een lidmaatschap, kijk dan op de site van de GZB en IZB: www.gzb.nl en www.izb.nl.

 

Contactpersonen

Commissieleden: Gerrit Jan Otterman, Peter Schillemans, Han Theunisse
Leon Hardam, Leontine Schipper
E-mailadres: zendingwest@hervormdpapendrecht.nl