Ds. P.J. Teeuw

Om deze vraag te beantwoorden gebruik ik maar de "ik-vorm". Ik ben nu predikant van de Grote Kerk te Papendrecht, Wijk Oost. Mijn wieg stond, vanuit Papendrecht bekeken, aan de overkant van de Lek in het mooie rivier- dorp Lekkerkerk. Daar ben ik opgegroeid en leerde ik de eerste woorden lezen. Via de Driestar in Gouda ging mijn weg naar de universiteit in Utrecht om daar theologie te gaan studeren. In mijn hart was de begeerte om predikant te worden. Na een fijne studietijd kon ik me eind 1980 beroepbaar stellen.

Mijn eerste gemeente werd Blauwkapel-Groenekan, gelegen tegen Utrecht aan. Hier werd ik op 7 januari 1981 bevestigd. Na deze gemeenten diende ik de gemeenten Moordrecht, Oude Tonge, en Veenendaal. Nu mag ik dus hier, sinds 27 februari 2005, in Papendrecht predikant zijn.

 

Wat is mijn visie?
Mijn visie is om de gemeente van Christus te dienen. God is met ons zondaren, Zijn genadeverbond aangegaan. In dit verbond komt Hij tot ons met Zijn belofte van genade in Zijn Zoon Jezus Christus. Echter deze aanbieding van Gods genade vraagt wel een gelovige aanvaarding en een nieuwe gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Het is mijn passie om de gemeente tot deze aanvaarding te brengen en zo te leiden tot die nieuwe gehoorzaamheid. Deze nieuwe gehoorzaamheid brengt mee een leven tot Gods eer en de roeping om te getuigen van Jezus? Naam als de enige Naam gegeven tot zaligheid.

 

Het is mijn vurige begeerte, dat de gemeente een leergemeenschap zal zijn. Dit komt vooral tot uiting op de zondagen, wanneer de gemeente samenkomt in haar erediensten, maar dit moet ook door-de-weeks gestalte krijgen in het samenkomen van jongeren en ouderen tijdens de catechisaties en allerlei vormen van kringwerk. De Bijbel is en blijft hierbij het grote Leerboek. Op deze wijze wil de Heere God ook doen groeien in genade, gemeenschap en getuigenis.

 

Verder is het ook mijn verlangen, dat de gemeente vruchtbaar mag zijn naar buiten toe in diaconaat en evangelisatiewerk. Van een levende gemeente gaat aantrekkingskracht uit. Daarom moet de gemeente ook toegerust worden om naar buiten toe getuigenis af te leggen van het Evangelie, dat er in Jezus Christus zaligheid is voor verloren zondaren.

 

Op deze wijze hoop en bid ik, dat mijn werk vruchtbaar mag zijn voor de gemeenteleden zelf, maar via de gemeenteleden ook voor anderen. Hierbij is de dragende grond Gods belofte: het werk dat in de Heere wordt gedaan zal niet tevergeefs zijn.

 

Redactie website: Op zondag 6 mei 2018 hebben we afscheid genomen van Ds P.J. Teeuw als predikant van onze gemeente en is hij met emeritaat gegaan. We zijn dankbaar voor de ruim 13 jaar waarin hij onze gemeente gediend heeft.