Huisbijbelkring West

Een huisbijbelkring is een groep gemeenteleden en komt samen om over een thema uit God's woord na te denken, te praten en te bidden. De huisbijbelkringen west komen meestal samen op zondagavond.

Het thema voor komend seizoen 2018/2019 is “Samen bijeen”. Er is dit keer een boekje gekozen dat heel goed past bij het onderwerp. De titel luidt “Liefde leren leven” , gebaseerd op de eerste brief aan de Korintiërs, geschreven door Jan van der Wolf.

 

Er zijn 12 huisbijbelkringen die eens per 3 à 4 weken bijeenkomen. De kringavonden worden bij toerbeurt bij de leden thuis gehouden. De belangrijkste elementen zijn het samen lezen van de Bijbel, het bespreken en overdenken van het Bijbelgedeelte, zingen en bidden. Huisbijbelkringen blijken tevens een goede opstap te zijn voor wie de gemeente beter wil leren kennen. De meeste kringen organiseren als afsluiting van het seizoen een gezellige avond.

 

Als u of jij zich aan wilt aansluiten bij een kring, of wilt u/jij graag meer informatie, neem dan contact op met Alfred Romijn.

Contactpersonen

Coordinator: Alfred Romijn, tel. 078 – 6411990
E-mailadres: huisbijbelkring@hervormdpapendrecht.nl