Sionskerk – Maatregelen rond coronavirus

13 maart 2020

In navolging van het advies van de PKN over de maatregelen van de overheid (12 maart 15.15 uur)
heeft het moderamen van wijk West, SIONSKERK, het volgende besloten.

 

Met directe ingang worden er alleen kerkdiensten ZONDER gemeenteleden gehouden.
De gemeente blijft dus thuis. Dankzij Beeld en Geluid hebben we een passend alternatief.
Er zijn gewoon uitzendingen vanuit de kerk.
De gastpredikant of ds. Weerd gaat hierin voor, weliswaar in een lege kerk.
Aanwezig zijn: de ouderling van dienst en een diaken voor de mededelingen.
Daarnaast uiteraard de koster en het van team Beeld en Geluid.

 

Dat betekent:
15 maart ochtend – ds. Kruijf (gaat hiermee akkoord)
15 maart middag – ds. Weerd
22 maart – geen Heilig Avondmaal – twee keer ds. Weerd
29 maart ochtend – ds. Naijen (nog geen overleg geweest)
29 maart middag – ds. de Koning (nog geen overleg geweest)

 

Pastoraat en bezoekwerk
Pastoraat aan ouderen/kwetsbaren wordt beperkt – alleen in echt noodgevallen komt de predikant.
Telefonisch is er veel mogelijk – een gesprek aan de telefoon kan ook.

 

Clubs, kringen, catechese
Clubs, kringen en catechese vervallen. In ieder geval voor de Sionskerk.
Het zal duidelijk zijn dat e.e.a. nog nader uitgewerkt moet worden.

 

Deze maatregelen gelden in ieder geval gedurende de maand maart

 

Tot slot
We beseffen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn. Maar gezien de ernst van de situatie en de
mogelijke gevolgen mogen we ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid.
In dit alles stellen we ons vertrouwen op de Here en bidden om Zijn zegen en nabijheid voor
samenleving en gemeente.

Zoeken