Projectkoor in actie!

04 februari 2019

Op 1 en 2 februari 2019 vond de 24-uur marathon plaats om geld in te zamelen voor nieuwe beeld- en geluidsapparatuur in de Sionskerk en de Ark. Een van de activiteiten was het projectkoor van meer dan 40 gemeenteleden. Ze hebben in de morgendienst op zondag 3 februari 2019 een uitvoering gegeven.

 

Er zijn een aantal opnames gemaakt van het optreden:

Zoeken