Collecten

20 maart 2020

Geachte gemeenteleden van onze wijkgemeenten,

 

We willen u informeren over het volgende: Doordat we in een onzekere tijd gekomen zijn,
waarbij we niet weten hoelang dit duurt of hoe het verder zal verlopen, gaan we ervan uit
dat we voorlopig aangewezen zijn op online kerkdiensten. Eén van de praktische aspecten
hierin is dat we geen collecten kunnen houden en we vragen daarom of u vóór of na de
zondag uw totale bijdrage, die u normaal gesproken in de zakken en de zendingsbusjes deed,
wilt overmaken op het volgende rekeningnummer: NL66RABO 0373 7031 04, t.n.v.
Hervormde Gemeente Papendrecht, onder vermelding van: Online Collecte.
Wij zullen dan door middel van een verdeelsleutel de bedragen overmaken richting
Diaconie, de Zending en Kerkrentmeesters.
De verschillende doelen zult u kunnen teruglezen op de website, via de nieuwsbrief en
voorafgaand aan en na de uitzending van de kerkdiensten.
Uiteraard doen we ons best om het nog gemakkelijker te maken, maar voor nu is dit de
beste mogelijkheid die we kunnen bieden om uw gaven te verdelen.

 

Met een hartelijk groet, namens beide wijkkerkenraden,
Ad Bouter

Zoeken