Huwelijk, Gezin en Opvoeding

De commissie is opgestart om de kerkenraad te adviseren bij het opzetten van structurele toerusting voor de gemeente op het gebied van huwelijk, gezin en opvoeding. Dit om, juist in deze tijd, elkaar binnen de christelijke gemeente te ondersteunen in allerlei vragen rond huwelijk en gezin.

Waarom deze commissie?

De commissie is opgestart om de kerkenraad te adviseren bij het opzetten van structurele toerusting voor de gemeente op het gebied van huwelijk, gezin en opvoeding. Dit om, juist in deze tijd, elkaar binnen de christelijke gemeente te ondersteunen in allerlei vragen rond huwelijk en gezin. De commissie wil zich bezinnen op wat de Bijbel ons leert over het huwelijk, ons gezin en de opvoeding. Door de commissie is inmiddels een plan van aanpak gemaakt waarin staat hoe wij in onze gemeente de komende jaren bezig willen zijn rondom het huwelijk, het gezin en de opvoeding. Het thema ‘Leven in verbondenheid” is onze leidraad. Als gemeente mogen we samen vanuit de Bijbel de weg zoeken die God ons wijst.

Wat zijn de activiteiten de georganiseerd worden?

Ready to Marry?! Een serie van vijf toerustingsavonden voor stellen die gaan trouwen of net getrouwd zijn. Als (aanstaande) man en vrouw sámen, maar ook met de andere deelnemers over het huwelijk nadenken en onderwerpen bespreken. Zo leer je elkaar zo mogelijk nóg beter kennen en gaan jullie goed voorbereid het huwelijk in. Er zullen allerlei herkenbare zaken aan bod komen. Zeker weten dat er zaken besproken zullen worden waaraan je nog vaak terug zult denken in de praktijk van het dagelijks huwelijksleven! Het is niet de bedoeling om een ideaalplaatje van het huwelijk voor te spiegelen. Er wordt juist gesproken over het huwelijk in de dagelijkse praktijk, in het licht van de Bijbel.

 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Wat is een huwelijk? deze avond wordt aandacht besteed aan verschillende motieven en factoren die een rol spelen bij de keuze voor een huwelijk, het huwelijk in Bijbels licht.
  2. Communicatie en omgaan met conflicten in het huwelijk.
  3. Rolverdeling in het huwelijk.
  4. Seksualiteit en gezinsvorming.
  5. Huisgodsdienst, God dienen in het gezin.

 

De Ready to Marry?! zal één of twee keer per jaar georganiseerd worden.

 

Wat zijn de verdere plannen?

We hopen in de nabije toekomst verschillende toerustingsavonden, workshops en/of lezingen te organiseren rondom opvoeding van jonge kinderen èn pubers, eventueel met medewerking van een ‘professional’. Daarnaast gaan we nog verder in op het thema Huwelijk, door ook toerustingsavonden voor reeds langer getrouwde echtparen te geven. Wij zijn erg benieuwd of u of jij vragen, opmerkingen of ideeën heeft. Waaraan heeft u behoefte als het gaat om de opvoeding? Zijn er onderwerpen waarover u graag eens van gedachten zou wisselen met andere ouders? Welke vragen heeft u rondom het huwelijk? U kunt uw reactie per mail sturen. U kunt uw reactie ook kwijt bij één van de commissieleden of in de ideeëndoos in de hal van de kerk.

 

Contactpersonen

Voorzitter: Pauline Vermeulen
Commissieleden: Martine Hofman, Pauline Vermeulen, Hijmen de Koning en Gertjan Verlare
E-mailadres: huwelijkgezinopvoeding@hervormdpapendrecht.nl