Zondagsschool

Onze gemeente heeft twee zondagsscholen. Zondagsschool Samuel is in de Grote Kerk. Zondagsschool Sionskinderen wordt gehouden in de Sionskerk.

Zondagsschool Samuel

De zondagsschoolperiode duurt van de opening tot de sluiting van het winterwerk. De zondagsschoolmiddag duurt van 14.00 uur tot 15.00 uur. Bij uitval zal dit in de kerkbode onder de wijkinformatie vermeld worden. De zondagsschool is verdeeld in drie groepen:

  • Groep jong: Dat is groep 0 – 1 – 2 van de basisschool in zaal ‘Benedendijks’ van de Grote Kerk
  • Groep midden: Dat is groep 3 – 4 – 5 van de basisschool in zaal ‘Bovendijks’ in de Grote kerk
  • Groep oud: Dat is groep 6 – 7 – 8 van de basisschool in de consistorie van de Grote Kerk.

 

Zondagsschoolmiddag
Groep jong
Bij binnenkomst gaan we eerst zingen. Hierna wordt er gebeden. Om de beurt mag er iemand het geld ophalen. Dan wordt er een Bijbelverhaal verteld. Daarna wordt er gezongen en leren we een nieuwe psalm of nieuw lied. Vervolgens gaan we een verwerkingsopdracht bij het Bijbelverhaal maken, dit is elke week weer een verrassing: er wordt gekleurd, geknipt, geplakt, getekend of iets anders. Als de tijd om is wordt er afgesloten met gebed.

Groep midden
Bij de middengroep starten we in de kring. We zingen met elkaar verschillende liederen en psalmen. Hierna vragen we een zegen over de middag. Om de beurt mag er iemand het geld ophalen. We vertellen een verhaal uit de Bijbel en als afsluiting maken we een verwerking. De ene keer is dit een kleurplaat, de andere keer een knutselwerkje of bouwplaat. Soms doen we ook een spel of een quiz. Als afsluiting van de middag zingen we nog met elkaar en eindigen we met dankgebed.

Groep oud
Bij binnenkomst zingen we met elkaar een psalm. Hierna wordt er begonnen met gebed. We luisteren naar een Bijbelverhaal en lezen met elkaar het betreffende gedeelte uit de Bijbel. Dan is het tijd voor de verwerkingsopdracht die aansluit bij het Bijbelverhaal. Als afsluiting worden er nog enkele liederen of psalmen gezongen. Om 15.00 uur wordt er afgesloten met gebed.

 

Contactpersonen

Voorzitter: Jan de Waard, tel. 078 -6157459
Secretaresse: Arianne van Wijk
E-mailadres: samuel@hervormdpapendrecht.nl

 

Zondagsschool Sionskinderen

De zondagsschool is er elke zondag tijdens de middagdienst voor alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar in de Ark. We beginnen met opening winterwerk en gaan door tot en met Pinksteren. Er zijn twee groepen:

  • Sionskinderen 1: de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool in de voorste benedenzaal.
  • Sionskinderen 2: de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool in de achterste benedenzaal.

 

Zondagsschoolmiddag

De zondagsschool vindt plaats in een gemoedelijke sfeer en we doen ons best om de kinderen zich welkom te laten voelen. Als de kinderen binnenkomen gaan ze in een kring zitten en wordt er eerst met elkaar gepraat, er worden liederen en een psalm gezongen. Na het zingen wordt er met elkaar gebeden. De namen van de kinderen worden nu opgelezen en een kind mag het zendingsgeld ophalen. Hierna is het tijd voor een verhaal uit de Bijbel. Aansluitend wordt er een werkje gemaakt over dit Bijbelverhaal. Dit kan een ruimtelijk werkje zijn, een tekening, een puzzel, een kleurplaat o.i.d. De kinderen mogen het werkje meestal meenemen.

 

Elke maand leren de kinderen een nieuwe psalm. De psalm is voor beide groepen dezelfde. Zij krijgen deze mee op een kaartje, zodat ze deze thuis kunnen oefenen. Deze psalm staat bovenaan vermeld in de nieuwsbrief als psalm van de maand. Tijdens vakanties worden de psalmen volgens een rooster herhaald. Het psalmrooster heeft een cyclus van 4 jaar. Het is dus de bedoeling dat we elke vier jaar hetzelfde rooster te draaien. Alle kinderen leren dan dezelfde psalmen tijdens hun zondagsschoolperiode.

 

Bijzondere diensten

Tijdens een doopdienst gaan alle kinderen met de leiding naar de kerkzaal. Hierna gaan zij weer terug naar de zondagsschool.

 

Contactpersonen

Voorzitster: Miranda Venema
Secretaresse: Nynke Vastenhout
Medewerkers: Andrea van Dalen, Judith Lorrier, Enny Schouten en Marian IJsselstein, Janette Labaar
E-mailadres: sionskinderen@hervormdpapendrecht.nl